Борсуківська громада

Тернопільська область, Лановецький район

Порядок проведення  конкурсу на визначення опорного  закладу  загальної середньої освіти 

 

ПОРЯДОК

проведення  конкурсу на визначення

опорного  закладу  загальної середньої освіти 

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на визначення опорного  закладу загальної середньої освіти Борсуківської сільської ради Лановецького району Тернопільської області (далі – Конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою покращення умов для забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання, раціонального і ефективного використання наявних ресурсів, створення єдиної системи виховної роботи.

3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічного оснащення опорного закладу.

4. Загальне керівництво, координацію та контроль за проведенням Конкурсу здійснює відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді та спорту Борсуківської сільської ради.

 

ІІ. Порядок проведення Конкурсу

1. Безпосереднє проведення Конкурсу покладається на конкурсний комісію із визначення опорного навчального закладу (далі – Комісію), склад якого затверджується рішенням сесії Борсуківської сільської ради.

2. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап – підготовчий – подання заявок відповідними  закладами загальної середньої освіти Борсуківської сільської ради на участь у Конкурсі до Комісії;

ІІ етап – основний – визначення переможців Конкурсу.

Конкретні строки проведення І та ІІ етапів Конкурсу встановлюються рішенням Комісії.

2.Для участі у І етапі необхідно подати до Комісії заявку, до якої додаються такі документи:

1) план розвитку навчального закладу (5-7 сторінок) на наступні 3 роки (базовий для порівняння - 2018/2019 навчальний рік), який містить таку обов’язкову інформацію:

- забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються з території обслуговування навчального закладу; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);

- мережа класів та їх наповнюваність;

- організація допрофільної підготовки та профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду;

- зміцнення кадрового потенціалу;

- залучення бюджетних коштів, інвестицій.

2) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

 

ІІІ. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

1. Визначення переможця Конкурсу проводиться Комісією.  

2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 380 балів.

3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

 

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

5 балів

10 балів

Кількість філій опорного закладу 

дві філії

три філії і більше

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

100-200 осіб

 

200 осіб і більше

Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі

50-100 учнів

більше 100 учнів

Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі навчальних закладів

65-75%

75% і більше

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу

 

більше 15 км

15 км і менше

Тривалість маршруту в одну сторону

більше 45 хв.

до 45 хв.

Наявність шкільних автобусів

один

два і більше

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

Середня наповнюваність класів

17-25 осіб

більше 25 осіб

Кількість профілів у опорному закладі

один

два і більше

Наявність курсів за вибором та факультативів у опорному закладі (8-11 класи)

До 5

5 і більше

Наявність предметних гуртків у опорному закладі

1-4

більше 4

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

1

більше 1

Освітній рівень педагогів

90-95%

95% і більше

Якісний рівень педагогів

60-66%

66,1% і більше

Наявність кабінетів:

фізики

хімії

біології

географії

інформатики

лабораторії

навчальних майстерень

спортивної зали

 

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

 

так

так

так

так

так

так

так

так

Наявність швидкісного Інтернету

0,5 - 1 м біт

1 м біт і більше

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників навчального процесу

так

Наявність веб-сайту та його дієвість

так, але не дієвий

так

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

так, але відсутня одна із складових

так

Наявність актової зали

у пристосованому приміщенні

так

Створення умов для навчання дітей на візках:

пандус

 

внутрішні санвузли

 

 

 

є, але не відповідає нормам

є, не відповідають нормам

 

 

так

 

так

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

 

 

так, але відсутні одна або декілька складових

так

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

тільки холодна проточна вода

так

Аналіз результатів участі учнів у ЗНО, підтвердження результатів при нагородженні медалями

менше 50% підтвердження

100%

Вартість утримання 1 учня в опорному навчальному закладі

нижче норми

перевищує норму

Термін проведення останнього капітального ремонту

10-25 років

до 10 років

Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам

менше 50% забезпеченості

100%

Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти

частково

так

Масштабність інвестиційних потреб опорної школи

частково

так

 

4.Комісія працює на громадських засадах.

5. За підсумками проведення Конкурсу визначається переможець – опорний навчальний заклад Борсуківської сільської ради Лановецького району Тернопільської області..

6. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин його складу.

7. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

8. Рішення Комісія про визначення опорного навчального закладу затверджується рішенням Борсуківської сільської ради Лановецького району Тернопільської області.

 

 

Секретар Борсуківської сільської ради                          І. Л. ХМІЛЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад  конкурсного комісії  із визначення опорного

 закладу загальної середньої освіти

Борсуківської сільської ради

 

№ 

Прізвище, ім’я,

по батькові

Місце роботи

Посада

Голова комісії

1.

ДРУЗЬ

Іван

 Володимирович

Борсуківська сільська рада

Голова

 Борсуківської сільської ради

Перший заступник голови комісії

2.

ГУДИМ

Олександр

Вікторович

Борсуківська сільська рада

Заступник голови

Борсуківської сільської ради

Заступник голови комісії

3.

БОНДАРЕЦЬ

Валерій

Михайлович

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді та спорту 

Борсуківської сільської ради

Начальник відділу освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді та спорту 

Борсуківської сільської ради

Секретар комісії

4.

СОЛОНИНА

 Олена

 Павлівна

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді та спорту 

Борсуківської сільської ради

Головний спеціаліст-інспектор 

відділу освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді та спорту  Борсуківської сільської ради

Члени комісії

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

           

 

Секретар Борсуківської сільської ради                                  І. Л. ХМІЛЬ 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень