Борсуківська громада

Тернопільська область, Лановецький район

Перелік послуг

Додаток 1

до рішенням сесії Борсуківської

сільської ради №788

від  11.07.2019 року

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання

адміністративних послуг» Борсуківської сільської ради

 

 1. Державна реєстрація народження
 2. Державна реєстрація смерті
 3. Державна реєстрація шлюбу
 4. Реєстрація місця проживання/перебування особи
 5. Зняття з реєстрації місця проживання особи
 6. Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання /перебування малолітньої особи
 7. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання  або місця перебування особи
 8. Оформлення та видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.
 9. Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, тощо), населених пунктів, адміністративно – територіальних одиниць, зміни в адміністративно –територіальному устрої
 10. Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому будинку/приміщенні осіб
 11.    Надання матеріальної допомоги громадянам
 12.    Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
 13.  Надання допомоги на поховання померлої особи, яка на момент смерті не працювала
 14.   Посвідчення заповіту (крім секретного)
 15. Скасування заповіту   (крім секретного)
 16. Видача дубліката документа посвідченого органом місцевого самоврядування
 17. Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього
 18. Засвідчення справжності підпису на документі
 19. Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреності на право розпоряджатися нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреності на користування і розпорядження транспортними засобами.
 20. Видача довідки для оформлення спадщини.
 21. Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування)
 22. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)
 23. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
 24. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
 25. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту
 26. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа
 27. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або реорганізації(крім громадського формування)
 28. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)
 29. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення( комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора ( крім громадського формування)
 30. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця
 31. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
 32. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)
 33. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 34. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань
 35.  Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 36. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 37.   Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
 38.  Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно(крім іпотеки).
 39.  Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 40.  Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 41. Скасування рішення державного реєстратора.
 42. Державна реєстрація обтяжень речових прав.
 43. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 44. Взяття на облік безхазяйного майна.
 45.  Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна
 46. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для передачі у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
 47. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для передачі у власність, для ведення особистого селянського господарства.
 48. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди
 49. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в постійне користування
 50. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу.
 51.  Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що забезпечує еколого-економічне обгрунтування.
 52. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 53. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється.
 54. Отримання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
 55. Затвердження технічної документації з землеустрою.
 56. .Надання дозволу на продовження договору оренди земельної ділянки.
 57. Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на  право тимчасового користування землею.
 58. Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря.
 59. Вилучення земельної ділянки з користування, власності за згодою власника.
 60. Видача довідки про наявність (користування) у фізичної особи земельних ділянок.
 61. Затвердження технічної документації;
  1. З нормативно грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів
 62. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності
 63. Надання викопіювання з картографічних матеріалів
 64. Державна  реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
 65. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.
 66. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачою витягу.
 67. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одииниць з видачею витягу.
 68. Державна реєстрація обмежень у використані земель з видачею витягу.
 69. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використані земель, встановлені законами та прийняттями відповідно до них нормативно-правових актів, з видачею витягу.
 70. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійнює його ведення, з видачею витягу.
 71. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно- територіальних одиниць.
 72. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 73. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).
 74. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Держвного земельного кадастру, кадастрової карти.
 75. Видача довідки про:

- наявність та розмір земельної частки паю

           - наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність       ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

 1. Видача відомостей з документації з землеустрою, що включена до Державного земельного фонду документації з землеустрою.
 2. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
 3. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачам, угіддями
 4. .Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру ,допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
 5.  Присвоєння, зміна та анулювання  адресного номера об’єкту нерухомого майна, земельній ділянці
 6.  Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна
 7.  Взяття громадян на  квартирний облік за місцем проживання при виконавчому комітеті сільської ради, зняття з квартирного обліку.
 8.  Погодження дозволу на використання салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів
 9.  Встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування
 10.  Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського господарства
 11.  Видача ордеру на видалення зелених насаджень
 12.  Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами
  1. Переоформлення дозволу
  2. Видача дубліката дозволу
  3.  Анулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання
 13.  Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою
 14. Видача та оформлення виписки з погосподарської книги
 15. Видача довідки про склад сімї призовника.
 16. Видача довідки про склад сімї
 17. Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати–героїня»
 18. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
 19. Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.
 20. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
 21. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України ”Мати – Героїня”.
 22. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
 23. Надання державної допомоги при народженні дитини.
 24.  Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям
 25.  Надання державної допомоги при усиновленні дитини
 26. Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
 27. Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам.
 28.  Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї.
 29.  Видача посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.
 30.  Повторна видача посвідчення батькам багатодітної сімї
 31. Повторна видача посвідчення дитини з багатодітної сімї
 32.  Продовження строку дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї.
 33. Продовження посвідчення дитини з багатодітної сімї ( з досягненням особи 14 років та 18- 23 років)
 34. Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1993 року) фотокартки при досягнені громадянином 25 і 45- річного віку *
 35. Видача довідки про заробітну плату за формою ОК- 5, (ОК- 2, ОК- 7)
 36. Видача довідки про розмір пенсії
 37. Видача довідки про перебування
 38. Переведення пенсії за новим місцем проживання.

.*послуги будуть надаватися після підписання угоди про співпрацю між Державною міграційною службою та Борсуківською сільською радою.

 

Секретар сільської ради                                                                    І.Л. ХМІЛЬ

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи сподобалось Вам спортивно-мистецьке свято "НА ХВИЛЯХ ГОРИНІ", організоване Борсуківською сільською радою?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь